© 2010 Клаус Тойбер - Всички права запазени!

Страница 2 / 45

www.ProfEasy.com / www.Catan.com / обратно към Старт

Картите с надпис на гърба „основни карти” разделяме в 4 тестета от по 9 карти.

[Напред]

Двата дървени пула и двата зара поставяме до игралното поле.

[Напред]

До тях поставяме и останалите 5 тестета с „местности”, „улици”, „селища”, „градове” и „карти на съдбата”.

[Напред]

Началните карти са основата на двете владения в началото на играта. Към тях ще се върнем по-късно.

[Напред]